Informații


2021

Măsuri principale de apărare împotriva incendiilor


2019

Aprilie

Anunț vânzare licitație publică parcele teren din domeniul privat


2018

Noiembrie 

Anunț vânzare licitație publică parcele teren din domeniul privat


Septembrie 

Lista cu funcțiie UAT Preutești din categoria personalului plătit din fonduri publice


Iunie 

Publicare anunț licitație publică vânzare teren domeniu privat al Comunei Preutești


Martie 

Lista cu funcțiile UAT Preutești din categoria personalului plătit din fonduri publice


2017

Noiembrie

Anunț consultare variantă finală PUZ

Anunț intenție elaborare PUZ

Anunț proiect PUG

Anunț vânzare terenuri domeniul privat al Comunei Preutești

Campanie depunere documente ajutor de încălzire pentru sezonul rece (1.11.2017 - 31.3.2018)


Octombrie

Pe data de 10 octombrie 2017 va avea loc activitatea de informare a populației din comuna Preutești privind măsurile Grupului de Acțiune Locală „Valea Șomuzului”.

Close