Contact

Primăria Comunei Preutești
Strada Principală nr.1
727445
Județul Suceava
Telefon și fax 0230 541 242
primarpreutesti@yahoo.com


Numere utile

Compartimentul buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice | 0784 256 901.

Biroul agricol și asistență socială | 0230 541 242.

Compartimentul juridic, resurse umane și stare civilă | 0784 256 902.

Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru 0786 386 792.

Compartimentul impozite-taxe locale și comercial | 0766 261 348.

Compartimentul cultură, tineret și sport | 0769 851 086.

Contacteaza-ne:

Close