Contact

Primăria Comunei Preutești
Strada Principală nr.1
727445
Județul Suceava
Telefon și fax 0330 520 110
primarpreutesti@yahoo.com

Program de lucru cu publicul

  • Luni - Joi: 8.00 - 16.00   
  • Vineri: 8.00 - 13.00

Program de lucru fără public

  • Vineri: 13.00 - 16.00 

Contact

Primar | 0766 433 795

Viceprimar | 0763 952 066

Secretar general comună | 0734 931 192


Compartimentul buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice | 0784 256 901

Compartimentul asistență socială | 0784 256 904

Compartimentul registru agricol| 0784 256 902

Compartimentul juridic, resurse umane și stare civilă | 0784 256 902.

Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru 0786 386 792.

Compartimentul impozite-taxe locale și comercial | 0766 261 348.

Compartimentul cultură, tineret și sport | 0769 851 086.

Contacteaza-ne:

Close