Anunț de presă privind începerea proiectului “Impementarea de soluții e-guvernare la nivelul a 15 uat-uri din județul Suceava 111”

Anunț de presă privind începerea proiectului “Impementarea de soluții e-guvernare la nivelul a 15 uat-uri din județul Suceava 111”

GUVERNUL ROMÂNIEI
Programul Operaţional Sectorial “Creșterea competitivității Economice 2007-2013
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI “IMPLEMENTAREA DE SOLUŢII E-GUVERNARE LA
NIVELUL A15 UAT-URI DIN JUDEŢUL SUCEAVA 111” Suceava  februarie 2014

Proiectul “Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judeţul Suceava III”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, este implementat de Consiliul Județean Suceava și are o valoare totală de 6.734.654,52 lei, din care valoarea de 6.599.961,43 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Termenul de finalizare al proiectului este de 6 iunie 2015.

Obiectivul proiectului: Creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor oferite de administraţia locală prin eficientizarea activităţii de înregistrare şi gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate activităţii operative a primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei.

“Proiectul respectă principiul egalităţii de şanse”.
Beneficiar: Consiliul Județean Suceava.
Persoană de contact: Manager proiect - Vornicel Maria Angela, telefon
+40230/210148, interior 117, mail angela.vornicel@cjsuceava.ro
UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Pentru detalii va rugam accesati SERVICIUL PENTRU CETATENI, AICI: https://siimp.cjsuceava.ro

workmaster

Close