Raport

publicatie-primaria-radaseni

Raport activitate consilieri locali

2023

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecţie socială, activități social-culturale, culte, protecţie copii

Comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

2022

2021

2020

2020

2018

2017

Close