Comisii

Componența Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local Preutești

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism

 1. Grigore Ioan - PSD
 2. Bejenariu Niculai - PSD
 3. Ștefan Vasile - PSD
 4. Rusu Lucian-Ionuț - PNL
 5. Adăscăliței Ioan - PNL

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii

 1. Mihăilă Constantin-Daniel - PNL
 2. Cocian Costel - PNL
 3. Șchiopoaia Neculai - PSD
 4. Florea Roxana - PSD
 5. Anița Adrian - Pro România

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor

 1. Cerbu Silvia - PSD
 2. Florișteanu Daniel - Mihai - PSD
 3. Gheorghe Dorin - PSD
 4. Petieanu Ioan - PNL
 5. Manolache Dumitru Adrian - PNL

Close