Hotărâri

Hotărâri ale Consiliului Local


2018

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai 

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie


2015

Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
Anexa 1 la HCL 47 din 30 octombrie 2015
Anexa 1 la HCL nr.4
Anexa 2 la HCL nr.4
Anexa nr.1 - Impozitul pe cladiri persoanele fizice (1)
Anexa nr.1 - Impozitul pe cladiri persoanele fizice
Anexa nr.2 - Impozitul pe cladiri persoanele juridice
Anexa nr.3 - Impozitul pe teren intravilan ocupat de constructii
Anexa nr.4 - Impozitul pe teren intravilan altele decat cele ocupate de constructii publice
Anexa nr.5 - Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan
Anexa nr.6 - Impozitul pe mijloacele de transport
Anexa nr.7 - Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si a autorizatiilor
Anexa nr.8 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
Anexa nr.9 - Impozit pe spectacole
Anexa nr.10 - Taxe speciale
Anexa nr.11 - Alte taxe locale
Anexa nr.12 - Lista cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru
Anexa nr.13 - Scutiri si facilitati pentru persoane fizice
Anexa nr.14 - Sanctiuni
HCL 30 din 25 septembrie 2015
HCL 32 din 25 septembrie 2015
HCL 33 din 25 septembrie 2015
HCL 34 din 25 septembrie 2015
HCL 35 din 25 septembrie 2015
HCL 36 din 25 septembrie 2015
HCL 37 din 5 octombrie 2015
HCL 47 din 30 octombrie 2015
HCL impozite si taxe locale
HCL NR 24 2013 privind aprobarea continuarii executiei lucrarilor de modernizare drum prin betonare
HCL NR 26 2013 privind aprobarea statului de functii si a organigrameri aparatului de specialitate al primarului
HCL NR 27 2013 privind aprobarea demolarii cladirii din fata fostului sediu al Primariei comunei Preutesti
HCL NR 30 2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim III al anului 2013
HCL NR 38 2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim III al anului 2013
HCL NR 39 2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2013
HCL NR 41 2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim IV al anului 2013
HCL NR 42 2013 privind stabilirea si aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2014
HCL NR 46 2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2013
HCL NR. 11 2013 privind prioritizarea actiunilor si lucrarilor in vederea executiei bugetului local pe anul 2013
HCL NR. 12 2013 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli
HCL NR. 13 2013 privind numirea cadrul tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
HCL NR. 14 2013 privind organizarea apararii impotriva incendiilor
HCL NR. 15 2013 privind reglementarea focului deschis si a fumatului in cadrul comunei Preutesti
HCL NR. 16 2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim II al anului 2013
HCL NR. 19 2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II al anului 2013
HCL NR. 21 2013 privind aprobarea achizitionarii unui autogreder
HCL NR. 22 2013 privind aprobarea executarii reparatiilor drumurilor comunale prin nivelare si balastare
HCL NR. 23 2013 privind aprobarea executarii reparatiilor trotuarelor din satul Preutesti
HCL nr.1
HCL nr.50
HCL nr.51
HCL nr.52
HCL nr.53
HCL nr.54
HCL nr.55
HCL nr.56
HCL nr.58
HCL nr.59
HCL nr.60
HCL nr.61
Hotararea Consiliului Local Preutesti nr. 40 din 30.10.2015
Hotararea Consiliului Local Preutesti nr. 44 din 30.10.2015
Hotararea Consiliului Local Preutesti nr. 45 din 30.10.2015
Hotararea Consiliului Local Preutesti nr. 46 din 30.10.2015
Hotararea Consiliului Local Preutesti nr. 49 din 09.11.2015
Hotararea nr.7 privind aprobarea instituirii Zilei oficiale a comunei Preutesti
Plan de lucrari de interes local
Plan privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta 2013

Close