Investiții

Investiții 

2023

Contract finanțare: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Preutești

Valoare finanțare: 1.381.423,88 lei 

Investiție derulată prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Stadiu investiție: întocmire documentație pentru licitație.


Contract finanțare: Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna Preutești

Valoare finanțare: 14.852.240 lei
- Bugetul de stat: 14.500.000 lei
- Bugetul local: 352.240 lei

Investiție derulată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Proiectul este centrat pe drumuri, aflate în cinci sate, care vor fi betonate.

- Sat Arghira: 3 tronsoane ce totalizează o lungime de 2.256 ml;

- Sat Basarabi: 7 tronsoane ce totalizează o lungime de 4.551 ml;

- Sat Preutești: 3 tronsoane ce totalizează o lungime de 1.709 ml;

- Sat Huși: 2 tronsoane ce totalizează o lungime de 451 ml;

- Sat Leucușești. 1 tronson în lungime de 605 ml.

Comuna Preutești a considerat necesar și oportun a se realiza prin P.N.I. ”Anghel Saligny” un proiect de investiție în infrastructura rutieră care să aducă avantaje comunității locale și care este asumat la implementare a fi în acord cu exigențele cadrului normativ al programului de finanțare. Alegerea tronsoanelor de drum din multitudinea celor existente a fost generată de gradul ridicat de importanță a acestor drumui pentru locuitorii comunei noastre, fiind drumuri nemodernizate din zona preponderentă a intravilanului comunei Preutești. Contractul  de finanțare a fost semnat pe 13 iunie 2023 la sediul M.D.L.P.A, de primarul Ion Vasiliu și ministrul Cseke Attila. Contractul de finanțare cu nr.1446/4296 are ca termen de finalizare 31.12.2026.

Stadiu investiție: derulare proceduri de licitație.


Contract finanțare: Modernizare iluminat public în comuna Preutești

Valoare finanțare: 760.724 lei

Investiție derulată prin Administrația Fondului de Mediu.

Stadiu investiție: derulare proceduri de licitație.


Sala de sport în sat Preutești

Proiect aprobat prin ordinul 1839 din 21 august 2023 al Ministerului Dezvoltării

Investiția va fi derulată prin Compania Națională de Investiție.

Stadiu investiție: lista de sinteză.

Close