Structura


Primar Vasiliu Ion

Viceprimar Mihăilă Constantin Daniel

Aparatul propriu de specialitate

Secretar comună - Iațcu Emilia


Compartiment juridic, resurse umane și stare civilă

Darabă Elena - Inspector


Birou agricol şi Asistenţă socială

Manole Dumitru - Șef birou
Adăscăliţei Ioan - Inspector
Florea Elena Raluca - Consilier
Şchiopoaia Elena Iulia - Consilier
Tofan Ioan - Consilier
Grigore Alina Mariana - Consilier
Gagiu Alina - Referent


Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru

Humeniuc Ana-Elena - Consilier

Iliuţă Veronica - Consilier

Dăniloaia Ion - Inspector / Ofițer stare civilă


Compartiment buget-finanțe, contabilitate şi achiziţii publice

Darabă Ionel - Consilier
Florea Nicoleta Andreea - Inspector
Avădănei Andreea Giorgiana - Inspector
Chiperi Ovidiu Gabriel - Inspector de specialitate
Florea Vasile - Referent


Compartiment impozite-taxe locale și comercial

Sava Elena - Consilier
Cărăbuş Vasile Dragoş - Inspector
Aioanei Dumitru - Inspector
Drugă Tatiana - Referent / Operator rol
Anița Adriana - Referent


Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Vasiliu Costică - Conducător autospecială
Bostangică Costică - Șofer
Boroianu Vasile - Servant pompier
Manolea Aurel - Servant pompier


Compartimentul cultură, tineret și sport

Sgîian Iuliana - Bibliotecar

Close