Structura


Primar Vasiliu Ion

Viceprimar Mihăilă Constantin Daniel

Aparatul propriu de specialitate

Secretar general al U.A.T. Preutești - Iațcu Emilia


Compartiment juridic, resurse umane și stare civilă

Darabă Elena - Inspector


Birou agricol şi fond funciar

Manole Dumitru - Șef birou

Adăscăliței Ioan - Inspector

Maxim Elena Raluca - Consilier

Dăniloaia Ion - Inspector

Anița Adriana - Referent

Gagiu Alina - Referent


Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru

Humeniuc Ana Elena - Consilier

Iliuță Veronica - Consilier


Compartiment buget-finanțe, contabilitate şi achiziţii publice

Darabă Ionel - Consilier

Florea Nicoleta Andreea - Inspector

Avădănei Andreea Giorgiana - Inspector

Chiperi Ovidiu Gabriel - Inspector de specialitate

Florea Vasile - Referent


Compartimentul asistență socială

Șchiopoaia Elena Iulia - Consilier

Tofan Ioan - Consilier

Grigore Alina Mariana - Consilier


Compartiment impozite-taxe locale și comercial

Sava Elena - Consilier

Cărăbuș Vasile Dragoș - Inspector

Aioanei Dumitru - Inspector

Drugă Tatiana - Referent


Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Vasiliu Costică - Conducător autospecială

Bostangică Costică - Șofer

Boroianu Vasile - Servant pompier

Manolea Aurel - Servant pompier


Compartimentul cultură, tineret și sport

Sgîian Iuliana - Bibliotecar

Close