Structura

Primar Vasiliu Ion

Viceprimar Gheorghe Dorin

Secretar general al Comunei Preutești - Iațcu Emilia

Aparatul propriu de specialitate


Compartiment juridic, resurse umane și stare civilă

Darabă Elena - Inspector


Birou agricol şi fond funciar

Manole Dumitru - Șef birou

Adăscăliței Ioan - Inspector

Maxim Elena Raluca - Consilier

Dăniloaia Ion - Inspector

Anița Adriana - Referent

Gagiu Alina - Referent


Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru

Humeniuc Ana Elena - Consilier

Iliuță Veronica - Consilier


Compartiment buget-finanțe, contabilitate şi achiziţii publice

Darabă Ionel - Consilier

Florea Nicoleta Andreea - Inspector

Avădănei Andreea Giorgiana - Inspector

Chiperi Ovidiu Gabriel - Consilier

Florea Vasile - Referent


Compartimentul asistență socială

Șchiopoaia Elena Iulia - Consilier

Tofan Ioan - Consilier

Grigore Alina Mariana - Consilier


Compartiment impozite-taxe locale și comercial

Sava Elena - Consilier

Cărăbuș Vasile Dragoș - Inspector

Aioanei Dumitru - Inspector

Drugă Tatiana - Referent


Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Dumitru Vasile - Șef S.V.S.U

Ștefan Vasilică Ionuț - Șofer autospecială

Boroianu Vasile - Pompier

Manolea Aurel - Pompier


Compartimentul cultură, tineret și sport

Sgîian Iuliana - Referent

Close