Structura

Gheorghe Dorin - Viceprimar

Iațcu Emilia - Secretar general al comunei 

Apetri Vasile-Iulian - Consilier personal al Primarului 

Aparatul propriu de specialitate


Compartiment registru agricol 

Maxim Elena Raluca - Consilier

Adăscăliței Ioan - Inspector

Dăniloaia Ion - Inspector

Boghean Alina - Referent


Compartiment fond funciar

Manole Dumitru - Consilier


Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului  cadastru și mediu

Humeniuc Ana Elena - Consilier

Iliuță Veronica - Consilier


Compartiment buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice

Darabă Ionel - Consilier

Avădănei Andreea-Giorgiana - Inspector

Chiperi Ovidiu-Gabriel - Consilier

Florea Vasile - Referent


Compartimentul asistență socială

Șchiopoaia Elena-Iulia - Consilier

Tofan Ioan - Consilier

Grigore Alina-Mariana - Consilier


Compartiment impozite-taxe locale și comercial

Sava Elena - Consilier

Aioanei Dumitru - Inspector

Cărăbuș Vasile-Dragoș - Inspector

Florea Nicoleta-Andreea - Inspector


Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Dumitru Vasile - Șef S.V.S.U

Ștefan Vasilică-Ionuț - Șofer autospecială

Boroianu Vasile - Pompier

Cremene Gheorghe - Pompier


Compartiment administrativ și servicii publice 

Păvăl Ionuț - Șofer microbuz

Secrieriu Ștefan - Șofer microbuz

Cremene Emil - Muncitor calificat

Dochița Ilie - Muncitor calificat

Maftei Ion - Muncitor calificat

Marcu Ion - Muncitor calificat

Moraru Ovidiu - Muncitor calificat

Stan Todiriță - Muncitor calificat

Vieru Ioan - Muncitor calificat

Vranciuc Petru - Muncitor calificat

Boroianu Carmen-Elena - Guard


Compartimentul resurse umane, stare civilă și relații cu publicul

Darabă Elena - Consilier

Sgîian Iuliana - Inspector

Close