Structura

Gheorghe Dorin - Viceprimar

Secretar general al Comunei Preutești - Iațcu Emilia

Aparatul propriu de specialitate


Compartiment registru agricol 

Maxim Elena Raluca - Consilier

Adăscăliței Ioan - Inspector

Dăniloaia Ion - Inspector

Gagiu Alina - Referent


Compartiment fond funciar

Manole Dumitru - consilier


Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului  cadastru și mediu

Humeniuc Ana Elena - Consilier

Iliuță Veronica - Consilier


Compartiment buget-finanțe, contabilitate şi achiziţii publice

Darabă Ionel - Consilier

Avădănei Andreea Giorgiana - Inspector

Chiperi Ovidiu Gabriel - Consilier

Florea Vasile - Referent


Compartimentul asistență socială

Șchiopoaia Elena Iulia - Consilier

Tofan Ioan - Consilier

Grigore Alina Mariana - Consilier


Compartiment impozite-taxe locale și comercial

Sava Elena - Consilier

Aioanei Dumitru - Inspector

Cărăbuș Vasile Dragoș - Inspector

Florea Nicoleta Andreea - Inspector

Anița Adriana - Referent


Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Dumitru Vasile - Șef S.V.S.U

Ștefan Vasilică Ionuț - Șofer autospecială

Boroianu Vasile - Pompier


Compartiment administrativ și servicii publice 

Păvăl Ionuț - Șofer microbuz

Secrieriu Ștefan - Șofer microbuz

Cremene Emil - Muncitor calificat

Dochița Ilie - Muncitor calificat

Maftei Ion - Muncitor calificat

Marcu Ion - Muncitor calificat

Moraru Ovidiu - Muncitor calificat

Stan Todiriță - Muncitor calificat

Vieru Ioan - Muncitor calificat

Vranciuc Petru - Muncitor calificat

Popa Constantin - Muncitor necalificat

Boroianu Carmen-Elena - Guard


Compartimentul resurse umane, stare civilă și relații cu publicul

Darabă Elena - Inspector

Compartimentul cultură, tineret și sport

Sgîian Iuliana - Referent

Close