Anunt de presa privind inceperea proiectului “IMPLEMENTAREA DE SOLUŢII E-GUVERNARE LA NIVELUL A15 UAT-URI DIN JUDEŢUL SUCEAVA 111”

Anunt de presa privind inceperea proiectului “IMPLEMENTAREA DE SOLUŢII E-GUVERNARE LA NIVELUL A15 UAT-URI DIN JUDEŢUL SUCEAVA 111”

GUVERNUL ROMÂNIEI
Programul Operaţional Sectorial
“Creșterea competitivității Economice
2007-2013
Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
ANUNŢ DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI
“IMPLEMENTAREA DE SOLUŢII E-GUVERNARE LA
NIVELUL A15 UAT-URI DIN JUDEŢUL SUCEAVA 111”
Suceava - 00.02.2014
Proiectul “Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15
UAT-uri din Judeţul Suceava III”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial
Creșterea Competitivității Economice, este implementat de Consiliul
Județean Suceava și are o valoare totală de 6.734.654,52 lei, din care valoarea
de 6.599.961,43 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.
Termenul de finalizare al proiectului este de 6 iunie 2015.
Obiectivul proiectului: Creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor
oferite de administraţia locală prin eficientizarea activităţii de înregistrare
şi gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate activităţii
operative a primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei
şi comunicaţiei.
“Proiectul respectă principiul egalităţii de şanse”.
Beneficiar: Consiliul Județean Suceava.
Persoană de contact: Manager proiect - Vornicel Maria Angela, telefon
+40230/210148, interior 117, mail angela.vornicel@cjsuceava.ro
UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Pentru detalii va rugam accesati SERVICIUL PENTRU CETATENI, AICI: https://siimp.cjsuceava.ro

workmaster

Close