Legi

Legea 1 din 11.01.2000 - Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere
Legea 18 din 19.02.1991 - Legea Fondului Funciar republicata in 1998
Legea 148 din 26.07.2000 - Publicitatea inselatoare
Legea 188 din 08.12.1999 - Republicata privind statutul functionarilor publici
Legea 193 din 06.11.2000 - Clauzele abuzive in contracte
Legea 215 din 23.04.2001- Administratiei publice locale
Legea 247 din 2005 - Reforma in domeniile proprietatii si justitiei
Legea 544 din 12.10.2001 - Liberul acces la informatii de interes public
Legea 554 din 02.12.2004 - Contenciosului administrativ
O.G. 27 din 30.01.2002 - Dreptul la petitionare
O.U.G. 209 din 22.12.2005 - Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul proprietatii
Regulament privind aplicarea legilor proprietatii

Close