Contact

Primăria Comunei Preutești
Strada Principală nr.1
727445
Județul Suceava
Telefon și fax 0230 541 242
primariapreutesti@yahoo.com


Numere utile

Compartimentul buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice 0784 256 901.

Biroul agricol și asistență socială 0752 317 247.

Compartimentul juridic, resurse umane și stare civilă 0784 256 902.

Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru 0758 625 924.

Compartimentul impozite-taxe locale și comercial 0766 261 348.

Compartimentul cultură tineret și sport 0769 851 086.

Contacteaza-ne:

Close