Informații


Noiembrie 2017

Anunț consultare variantă finală PUZ

Anunț intenție elaborare PUZ

Anunț proiect PUG

Anunț vânzare terenuri domeniul privat al Comunei Preutești

Campanie depunere documente ajutor de încălzire pentru sezonul rece (noiembrie 2017- martie 2018)


Octombrie 2017

Pe data de 10 octombrie 2017 va avea loc activitatea de informare a populației din comuna Preutești privind măsurile Grupului de Acțiune Locală „Valea Șomuzului”.

Close